Kadro

kurucu müdür

SABAHaTTİN YILMAZ

matematİk öğretmenİmİz

satıgül yıldırım

fİzİk öğretmenİmİz

tuba özmen

bİyolojİ öğretmenİmİz

demet batı özdİn

KİMYA öğretmenİmİz

SULTAN BOZDAĞLI

edebİyat öğretmenİmİz

denİz yılmaz

tarİh öğretmenİmİz

adnan menderes kaya

coğrafya öğretmenİmİz

şahİn nebİoğlu

kayserikoleji-ingilizceöğretmeni-gülhanuysal

İngİlİzce öğretmenİmİz

gülhan uysal

beden eğİtİmİ öğretmenİmİz

sezer şarvan

robotİk kodlama öğretmenİmİz

rabİa yel